Max 3D Pro thứ 5 ngày 30/03/2023

Kết quả kỳ #240 ngày 30-03-2023
ĐB 634 410
G.1 341 858 277 853
G.2 039 032 051 494 316 543
G.3 494 869 201 102 845 879 073 855

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro