Xổ số Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4

Kết quả kỳ #620 ngày 31/05/2023
G.1 799 797
G.2 614 100 703 884
G.3 957 140 507 969 758 481
KK 758 926 596 340 558 563 062 348

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #617 ngày 24/05/2023
G.1 014 964
G.2 933 244 410 730
G.3 091 329 797 358 905 551
KK 351 420 168 500 588 891 004 539

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #614 ngày 17/05/2023
G.1 888 412
G.2 865 369 686 240
G.3 212 679 885 254 782 834
KK 548 273 703 063 103 108 973 163

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #611 ngày 10/05/2023
G.1 641 670
G.2 293 620 085 571
G.3 444 076 567 048 552 717
KK 283 702 934 628 129 029 781 124

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #608 ngày 03/05/2023
G.1 118 004
G.2 482 505 307 706
G.3 461 940 180 698 275 628
KK 124 454 016 392 972 248 735 671

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #605 ngày 26/04/2023
G.1 786 066
G.2 779 294 349 471
G.3 279 876 428 752 934 653
KK 510 377 198 294 414 236 700 356

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #599 ngày 12/04/2023
G.1 200 968
G.2 970 301 043 327
G.3 137 334 834 193 364 394
KK 695 953 051 583 826 009 169 930

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #596 ngày 05/04/2023
G.1 815 003
G.2 152 576 437 331
G.3 572 289 248 130 009 656
KK 029 061 929 661 544 047 001 588

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #593 ngày 29/03/2023
G.1 571 805
G.2 846 553 355 608
G.3 675 043 735 089 058 555
KK 134 458 216 867 665 093 906 400

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #590 ngày 22/03/2023
G.1 715 925
G.2 287 333 165 771
G.3 128 486 125 443 414 475
KK 216 680 310 780 577 347 348 135

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #587 ngày 15/03/2023
G.1 441 498
G.2 494 381 121 561
G.3 400 134 765 961 487 459
KK 200 075 710 549 158 016 057 206

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #584 ngày 08/03/2023
G.1 746 674
G.2 912 442 506 112
G.3 231 842 836 761 379 381
KK 168 571 444 892 654 098 698 823

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #581 ngày 01/03/2023
G.1 951 271
G.2 176 901 777 306
G.3 748 434 262 498 536 748
KK 692 008 481 386 733 938 731 759

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Xổ số Max3D Thứ 4 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của Công ty Vietlott mở thưởng lúc 18h00 thứ 4 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 4 chính xác nhất tại trang xổ số kqxs.top.

- Max 3D thứ 4 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 4