XSMN Thứ 6 - KQXSMN Hôm Nay. Kết quả Xổ số miền nam thứ 6 - XSMN - Trực tiếp KQ Xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần

GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8600725
G.7270841495
G.65113 0043 87675807 8483 36988229 3529 8161
G.5379134914454
G.451067 14697 30748 91200 76590 36644 5735355458 90503 66009 14597 53923 76870 0784525105 90145 81013 79032 33235 24776 22531
G.373919 3225173233 4215706416 68542
G.2441660299210200
G.1696188162935515
G.ĐB450166978152967050
Advertisements

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/03/2023

ĐầuLô Tô
000
113,19,18
2-
3-
443,48,44
553,51
660,67,67,66,66
770
8-
991,97,90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 24/03/2023

ĐầuLô Tô
007,07,03,09
1-
223,29
333
441,45
558,57,52
6-
770
883
998,91,97,92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 24/03/2023

ĐầuLô Tô
005,00
113,16,15
225,29,29
332,35,31
445,42
554,50
661
776
8-
995
Tin tài trợ
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8214359
G.7424649672
G.60615 9514 37515134 3604 16539437 1258 3766
G.5363736836528
G.402598 38430 72112 78721 79972 34803 3067290243 82451 31968 80546 49583 92787 0262244586 18693 34425 51579 72087 98185 45621
G.328514 7138774547 2183487980 12578
G.2422979822217481
G.1439718492651452
G.ĐB004976466056163655

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 17/03/2023

ĐầuLô Tô
003
115,14,12,14
221,24,21
337,30
4-
551
6-
772,72,71,76
887
998,97

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 17/03/2023

ĐầuLô Tô
004
1-
222,22,26
334,34
443,49,43,46,47
553,51,56
668
7-
883,83,87
9-

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 17/03/2023

ĐầuLô Tô
0-
1-
228,25,21
337
4-
559,58,52,55
666
772,79,78
886,87,85,80,81
993
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8632689
G.7781080713
G.63892 9206 69902225 6288 33946844 6246 0780
G.5654631890857
G.437688 90870 10654 23263 23540 36164 7568651359 09653 38238 02317 14629 50435 5270583873 45408 82769 58505 49732 83523 99128
G.384473 0176862200 2969188877 80304
G.2104174834428560
G.1726748477617305
G.ĐB171751579157226069

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/03/2023

ĐầuLô Tô
006
117
2-
3-
446,40
554,51
663,63,64,68
770,73,74
881,88,86
992,90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 10/03/2023

ĐầuLô Tô
005,00
117
226,25,29
338,35
444
559,53,57
6-
776
880,88,89
994,91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 10/03/2023

ĐầuLô Tô
008,05,04,05
113
223,28
332
444,46
557
669,60,69
773,77
889,80
9-
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8636333
G.7505706029
G.61075 6643 75575209 6083 21046467 4282 5151
G.5630174320750
G.424188 61461 68435 32079 88705 58694 8433054905 03641 90269 18904 28818 67889 9260431735 32272 57642 10968 48749 27469 37672
G.318060 4108979160 8107946635 06278
G.2538557270828438
G.1119313511933478
G.ĐB617002602392966303

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 03/03/2023

ĐầuLô Tô
005,01,05,02
1-
2-
335,30,31
443
557,55
663,61,60
775,79
888,89
994

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 03/03/2023

ĐầuLô Tô
006,09,04,05,04,04,08
118,19
2-
332
441
5-
663,69,60
779
883,89
992

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 03/03/2023

ĐầuLô Tô
003
1-
229
333,35,35,38
442,49
551,50
667,68,69
772,72,78,78
882
9-
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8863818
G.7954023924
G.62354 8232 39069255 3183 32838309 4557 5422
G.5606107597030
G.459224 66960 58499 46837 56125 51507 2388500091 23738 00413 13349 73080 32486 1392596898 69700 62214 18704 20185 02197 91005
G.396546 7657301449 3307341731 37831
G.2112967957122722
G.1362668412952042
G.ĐB850541097360901336

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/02/2023

ĐầuLô Tô
006,07
1-
224,25
332,37
446,41
554,54
661,60,66
773
886,85
999,96

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 24/02/2023

ĐầuLô Tô
0-
113
223,25,29
338,38
449,49
555,59
660
773,71
883,83,80,86
991

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 24/02/2023

ĐầuLô Tô
009,00,04,05
118,14
224,22,22
330,31,31,36
442
557
6-
7-
885
998,97
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8964781
G.7727985137
G.65165 5707 51247082 6092 96545396 0722 9648
G.5609224087769
G.452004 28702 44518 13988 83713 46486 6716598110 29442 40375 86626 40954 41393 2023942839 64362 62379 05167 79139 05817 28244
G.362612 3261995093 5447088195 05388
G.2780376361443508
G.1576881935991870
G.ĐB452122939750686141

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 17/02/2023

ĐầuLô Tô
007,04,02
118,13,12,19
227,24,22
337
4-
5-
665,65
7-
888,86,88
996,92

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 17/02/2023

ĐầuLô Tô
008
110,14
226
339
447,42
554,54,59,50
6-
775,70
885,82
992,93,93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 17/02/2023

ĐầuLô Tô
008
117
222
337,39,39
448,44,41
5-
669,62,67
779,70
881,88
996,95
GiảiVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8963704
G.7406133500
G.64026 8933 33681043 2370 18986884 7765 7935
G.5202859500428
G.472669 73524 52977 40693 86866 29214 4825601373 44085 04326 52313 49880 84621 8489215754 65377 03647 03696 26674 90765 05787
G.309648 2710589400 8165658486 12089
G.2434378654689662
G.1184848355011438
G.ĐB465844268288143237

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/02/2023

ĐầuLô Tô
006,05
114
226,28,24
333,37
448,44
556
668,69,66
777
884
996,93

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 10/02/2023

ĐầuLô Tô
000
113
226,21
337,33
443,46
550,56,50
6-
770,73
885,80,88
998,92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 10/02/2023

ĐầuLô Tô
004,00
1-
228
335,38,37
447
554
665,65,62
777,74
884,87,86,89
996

XSMN Thứ 6. KQXSMN Hôm Nay. Kết quả Xổ số miền nam thứ 6. XSMN. Trực tiếp KQ Xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 6. KQXSMN hôm nay. Kết quả Xổ số miền nam thứ 6. Trực tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất tại Xổ Số Phát Tiến.

Xsmn thứ 6. Kqxsmn – Kết quả Xổ số miền nam thứ 6 được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 từ nhà đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương. Kết quả XSMN Thứ 6 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 6 ra sao?

Với 01 tờ vé miền Nam có mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng như sau:

+ 01 Giải Đặc biệt(bao gồm 6 chữ số): Trị giá lên đến 2.000.000.000đ

+ 10 Giải Nhất(bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 30.000.000đ

+ 10 Giải Nhì(bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 15.000.000đ

+ 20 Giải Ba(bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 10.000.000đ

+ 70 Giải Tư(bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 3.000.000đ

+ 100 Giải Năm(bao gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 1.000.000đ

+ 300 Giải Sáu(bao gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 400.000đ

+ 1.000 Giải Bảy(bao gồm 3 chữ số): Mỗi giải trị giá 200.000đ

+ 10.000 Giải Tám(bao gồm 2 chữ số): mỗi giải trị giá 100.000đ

Ngoài ra, còn có 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những chiếc vé chỉ sai 1 con số duy nhất so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số(trừ hàng trăm nghìn).

Và 09 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những tờ vé trúng 5 số cuối cùng theo như thứ tự của giải Đặc biệt.

XSMN- KQXSMN - SXMN16h15 Xổ số miền Nam

XSMN- KQXSMN - SXMN16h15 Xổ số miền Nam

Theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Nam ở đâu?

Giống như XSMBXSMT thì XSMN được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại các nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 17h10 hàng ngày. Đây là nơi được nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhất.

Ngoài ra, người chơi có thể nhắn tin trực tiếp đến các tổng đài để nhận kết quả XSMN hàng ngày, tuy nhiên hình thức này phải mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập website Xổ Số Phát Tiến

Tại đây, cập nhật tất cả Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cũng như kết quả nhiều ngày trước đó. Đặc biệt Xổ Số Phát Tiến còn dự đoán kết quả cũng như soi cầu với độ chính xác rất cao.

Lịch quay mở thưởng Kết Quả Xổ Số Miền Nam như thế nào?

- Thứ 2: Xổ số TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp quay thưởng 
- Thứ 3: Xổ số Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay thưởng 
- Thứ 4: Xổ số Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số và mở thưởng 
- Thứ 5: Xổ số Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng 
- Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số và mở thưởng 
- Thứ 7: Xổ số Long An, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh và XS Hậu Giang quay thưởng 
- Chủ nhật: Xổ số Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang quay số và mở thưởng

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN Thứ 6 như thế nào?

Những tờ vé số trúng thưởng Xổ số miền nam thứ 6 bắt buộc phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa, chắp vá. Nhiều trường hợp khi người trúng giải thưởng làm rách vé số sẽ không được nhận thưởng.

Thời hạn nhận thưởng với vé số trúng thưởng Xổ Số Miền Nam là bao lâu?

Thời hạn để nhận thưởng với vé số trúng thưởng XSMN là 30 ngày, kể từ ngày có được kết quả xổ số từ công ty xổ số. Quá thời hạn nêu trên thì vé số không còn giá trị nhận thưởng nửa. 

Đồng thời, công ty xổ số kiến thiết phải có nghĩa vụ trả thưởng đầy đủ cho người trúng trong vòng 5 ngày.

Xem Kết Quả Xổ Số hôm nay: Xổ Số Miền Bắc(XSMB), Xổ Số miền Nam(XSMN) và Xổ Số miền Trung(XSMT) được cập nhật liên tục trên Xổ Số Phát Tiến  mỗi ngày.

Copyright © 2021 kqxs.top, All Rights Reserved

Kết quả Xổ Số 3 miền tham khảo ở đây chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào trang công ty tham khảo các tỉnh.

DMCA.com Protection Status